Lägsta högre bud du kan lägga är minst 50 SEK

//Team SportsOnly