SportsOnly är en fristående ideell organisation som är startat som aktiebolag.

SportsOnlys vision är att i betraktarens ögon auktionera match- och tävlingsanvända objekt till gemene man.

Syftet är att bredda och sprida föreningarnas namn och emblem

För att nå dit arbetar SportsOnly oavbrutet med att påverka föreningar och förbund att leverera objekt till sajten.

SportsOnly vill uppmuntra förbund och föreningar att ge vinsten för objekten till välgörande ändamål som helgar medlen, lokalt eller nationellt.