Köpvillkor

Betalningsvillkor
Full betalning ska ske 5 dagar efter avslutad auktion, eller enligt utskickad faktura genom insättning direkt till Säljande Förening på i objektbeskrivningens angivet bankgiro eller swishnummer innan avhämtning/leverans av objekt.

Betalningsuppgifter kan även hämtas via www.sportsonly.se. eller på det aktuella auktionsobjektets informationssida.

Köparens betalningsansvar
Om betalning ej fullföljs har Säljande Förening rätt att vidtaga en eller flera åtgärder.

Häva köpet + debitera inropsavgift
Kräva betalning samt debitera dröjsmålsränta om diskonto + 9 %

I samtliga fall äger Säljande Förening rätt att erhålla ersättning för kostnader beträffande förvaring,transporter, försäljningskostnader och andra kostnader hänförliga till objektet. Säljande Förening äger rätt att omförsälja ej betalda objekt utan att meddela köparen samt att ta ut ersättning för samtliga återstående fodringar föreningen har gentemot köparen.

Betalda ej avhämtade objekt
Om objekt (om så är överenskommit mellan köpare och säljande förening) ej avhämtas inom sju arbetsdagar hos av Säljande Förening angiven plats efter köpet debiteras en förvaringsavgift om 50 kr per dygn samt eventuella hanteringskostnader.

För objekt som ej avhämtas inom 22 arbetsdagar äger Säljande Förening rätt att vidtaga följande åtgärder.

· Låta transportera objektet direkt till köparen på köparens bekostnad.

· Omförsälja objektet för köparens räkning utan särskilt meddelande till köparen.

Säljande Förening har full och oinskränkt rätt att bestämma utropspris samt om objektet skall åsättas reservationspris eller ej. Säljande Förening äger rätt att ur influtna medel uttaga ersättning för samtliga fodringar som föreningen har gentemot köparen.

Hämtning
Inga objekt lämnas ut innan full betalning har erlagts.

Om något ombud hämtar objektet för Er räkning meddela då vem det är, samt skicka med insättningskvittens samt faktura.

Vid avhämtning bör köparen kunna legitimera sig.

Reservationspris
Objekt som bjuds ut har i vissa fall ett reservationspris då Säljande Förening önskar detta.

Det högsta bud som lagts kontrolleras mot reservationspriset.

Om reservationspriset är uppnått när auktionen är slut skickas en faktura till den som har högsta budet. Fakturan kommer till den e-post adress som har angivits vid registreringen.

Om reservationspriset inte är uppnått när auktionen avslutas måste det godkännas av Säljande Förening, i vissa fall kan en förhandling ske, detta görs av Säljande Förening med budgivaren.

Om Säljande Förening vill att objektet läggs ut till försäljning på onlineauktion igen, görs detta och högsta budgivare meddelas ej.

Säljande Förening vill inte sälja objektet eller sälja detta på annat sätt. Detta meddelas den budgivare som har det högsta budet av Säljande Förening.

Övrigt
Observera att det förekommer att skickade mail inte alltid når adressaten. Detta kan bero på störningar på Internet och eller andra orsaker. Därför är det alltid säkrast att kontrollera på ”Mitt Konto eller Auktionsobjektets sida” på www.sportsonly.se att/om just Du vunnit budgivningen.

Alla reklamationer av inropat objekt skall ske senast inom 5 vardagar till säljande förening i samband från det att objektet levererats till köparen. Reklamationer som inkommer efter denna tid beaktas icke.

Sportsonly Sweden AB anses vara en mellanhand mellan säljare och köpare och kan således därför heller inte hållas till ansvar eller som garant för objektets äkthet eller kvalité.

Om ovanstående köpevillkor ej uppfylles kommer köparen att avstängas från fortsatt budgivning.