Om SportsOnly Sweden AB

Bolaget består i dag av sälj, teknik, marknadsföring, ekonomi och strategi. Vi har som målsättning att vara en effektiv och slimmad organisation utan att för den delen nöja oss med att stampa på ett ställe

Vi ser möjligheterna att bredda marknad och sälj till distriktsnivå, där Team SportsOnly har representanter nära just dina föreningar